Vi-n yon ajan agréyé avec Ezi Transfert

Ou posédé yon biznis nan Port-Au-Prince ou nan youn nan vil pwovens Haiti yo. Ou kapab vin yon ajan otorisé ak nou é kòmanse fè lajan sou chak transfè ké ou voyé an Haiti. Sa wap tan ! Ekri nou sou Whatsapp. Kliké sou lyen sa-a. Oubyen rempli fomilè ki pi ba-a