LOGOEZI-2

Avek Ezi Transfert pa gen graté tet ! Voyé lajan pou fanmi-w ak zanmi-w an Ayiti, yap resevwa-l men jou a.

Ou sé  yon Agent byenvini nan fanmi an.

Ezi_transfert

Ezipay pi bon sèvis transfè lajan pou moun kap travay di.

Transfè Instantané nan selman yon sèl-èdtan. Ki disponib nan plis pase 80 peyi. Posibilité pou moun nan vi-n pran kob li lakay ajan otorisé nou yo (pa gen reta wikenn). .

Pi vit.

Transfè Instantané nan selman yon sèl-èdtan. Ki disponib nan plis pase 80 peyi. Posibilité pou moun nan vi-n pran kob li lakay ajan otorisé nou yo (pa gen reta wikenn). .
Premye transfè-w ou yo gratis*. Posibilité pou-w ékonomize jiska 75% konpare ak lot maison transfè lajan yo.

Pi bon mache

Premye transfè-w ou yo gratis*. Posibilité pou-w ékonomize jiska 75% konpare ak lot maison transfè lajan yo.
Reglémanté pa enstitisyon finansyé pays ya. Yon sistem teknoloji ki basé sou chifreman ak anti-fwod. Sé plis pasé senkant mil kliyan ki fe nou konfyans.

Konfyans.

Reglémanté pa enstitisyon finansyé pays ya. Yon sistem teknoloji ki basé sou chifreman ak anti-fwod. Sé plis pasé senkant mil kliyan ki fe nou konfyans.

Vi-n Yon Ajan Transfè

Ezi Transfè ba-w tout sa ou bezwen pou-w byen kòmanse.Nou bay fòmasyon sou kijan platfom nan fonctionné ak kijan ou ka transféré ou byen recevwa lajan pou klian yo.

EZI TRANSFERT

Jwen sevice nenpot koté ou yé

EZI TRANSFERT

04.

Say Hi to Our Clients

We’ve been honoured to create brands, devise products, and launch campaigns for many clients we now call friends. We like them, and they seem to like us back.